آرشیو مطالب : وزارت بهداشت

وزارت بهداشت اعلام كرد؛

تداوم روزهای بدون مرگ های کرونایی در ایران

تداوم روزهای بدون مرگ های کرونایی در ایران
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

58 میلیون و 546 هزار ایرانی 2 دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند

58 میلیون و 546 هزار ایرانی 2 دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

۲۸۸۴ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۲۸۸۴ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

۴۴۰۳ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۴۴۰۳ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

شناسایی ۵۷ بیمار جدید کرونا در کشور

شناسایی ۵۷ بیمار جدید کرونا در کشور
براساس گزارش وزارت بهداشت؛

۵۸۴۳ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۵۸۴۳ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

شناسایی ۲۲۲ بیمار جدید کرونایی

شناسایی ۲۲۲ بیمار جدید کرونایی
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

۷۶۹۱ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۷۶۹۱ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

۵۸ میلیون و ۵۰۹ هزار نفر در کشور ۲ دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند

۵۸ میلیون و ۵۰۹ هزار نفر در کشور ۲ دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند
براساس اعلام وزارت بهداشت؛

۶ هزار دوز واکسن کرونا در ۲۴ ساعت گذشته تزریق شده است

۶ هزار دوز واکسن کرونا در ۲۴ ساعت گذشته تزریق شده است
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

شناسایی ۳۹۷ بیمار جدید کرونایی در کشور

شناسایی ۳۹۷ بیمار جدید کرونایی در کشور
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

۵ هزار و ۳۹۶ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۵ هزار و ۳۹۶ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
براساس اعلام وزارت بهداشت؛

۹ هزار و ۴۴۶ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است

۹ هزار و ۴۴۶ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

شناسایی 323 بیمار جدید کرونایی

شناسایی 323 بیمار جدید کرونایی

3 فوتی و شناسایی 165 بیمار جدید کرونا در کشور

3 فوتی و شناسایی 165 بیمار جدید کرونا در کشور

سفر وزیر بهداشت به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به مناطق زلزله زده خوی

سفر وزیر بهداشت به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به مناطق زلزله زده خوی
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

۸۵۶۳ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۸۵۶۳ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

آخرین آمارهای کرونا در ایران

آخرین آمارهای کرونا در ایران

شناسایی 262 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور

شناسایی 262 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور

۱۵ فوتی و شناسایی ۳۹۷ بیمار جدید کرونا در کشور

۱۵ فوتی و شناسایی ۳۹۷ بیمار جدید کرونا در کشور
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

۵۸ میلیون و ۴۶۴ هزار ایرانی ۲ دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند

۵۸ میلیون و ۴۶۴ هزار ایرانی ۲ دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

شناسایی ۳۰۳ بیمار جدید کرونایی در کشور

شناسایی ۳۰۳ بیمار جدید کرونایی در کشور

شناسایی ۱۰۹۵ بیمار جدید کووید۱۹ و فوت ۲۴ تن دیگر

شناسایی ۱۰۹۵ بیمار جدید کووید۱۹ و فوت ۲۴ تن دیگر
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

شناسایی ۱۳۶۴ بیمار جدید کرونایی

شناسایی ۱۳۶۴ بیمار جدید کرونایی
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

۵۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۵۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

تزریق واکسن کرونا در کشور از ۱۵۴ میلیون دوز عبور کرد

تزریق واکسن کرونا در کشور از ۱۵۴ میلیون دوز عبور کرد
معاون وزیر بهداشت عنوان كرد؛

واکسیناسیون دوز سوم رضایتبخش نبوده است

واکسیناسیون دوز سوم رضایتبخش نبوده است

فوت ۳۵ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته

فوت ۳۵ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

۲۰ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۲۰ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
هفته ۱۲۹ همه گیری كرونا در ایران؛

۴۵۴ فوتی کرونا در کشور در هفته سوم مرداد

۴۵۴ فوتی کرونا در کشور در هفته سوم مرداد
آرایش عروس

aroosmakeup.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آرایش عروس محفوظ است

آرایش عروس

آرایشگاه عروس