آرشیو مطالب : وزارت بهداشت

وزارت بهداشت اعلام كرد؛

شناسایی ۱۶ بیمار کرونایی و یک فوتی در شبانه روز گذشته

شناسایی ۱۶ بیمار کرونایی و یک فوتی در شبانه روز گذشته

یک فوتی و شناسایی ۴۰ بیمار جدید کرونا در کشور

یک فوتی و شناسایی ۴۰ بیمار جدید کرونا در کشور

آخرین وضعیت کرونا در ایران

آخرین وضعیت کرونا در ایران
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

شناسایی 90 بیمار جدید کرونایی در کشور

شناسایی 90 بیمار جدید کرونایی در کشور
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

کرونا در شبانه روز گذشته ۴ قربانی گرفت

کرونا در شبانه روز گذشته ۴ قربانی گرفت
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

شناسایی 553 بیمار جدید کرونایی در کشور

شناسایی 553 بیمار جدید کرونایی در کشور
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

کمتر از 18 درصد مردم ماسک می زنند

کمتر از 18 درصد مردم ماسک می زنند
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

شناسایی ۳۵۸ بیمار جدید کرونایی در کشور

شناسایی ۳۵۸ بیمار جدید کرونایی در کشور
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

۱۶ درصد مردم ماسک می زنند

۱۶ درصد مردم ماسک می زنند

شناسایی ۶۸۵ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

شناسایی ۶۸۵ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور
معاون فنی مركز سلامت محیط و كار عنوان كرد؛

پلمپ ۶۱۲ مرکز غیر بهداشتی در طرح سلامت نوروزی

پلمپ ۶۱۲ مرکز غیر بهداشتی در طرح سلامت نوروزی
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

کرونا در شبانه روز گذشته ۱۶ قربانی گرفت

کرونا در شبانه روز گذشته ۱۶ قربانی گرفت
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

شناسایی ۶۸۶ بیمار جدید کرونایی در کشور

شناسایی ۶۸۶ بیمار جدید کرونایی در کشور
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

شناسایی ۱۲۵ بیمار جدید کرونایی

شناسایی ۱۲۵ بیمار جدید کرونایی

۳ فوتی و ۱۱۹ مبتلای جدید کرونا در کشور

۳ فوتی و ۱۱۹ مبتلای جدید کرونا در کشور
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

شناسایی ۹۳ بیمار جدید کرونایی در کشور

شناسایی ۹۳ بیمار جدید کرونایی در کشور
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

شناسایی ۱۰۰ بیمار جدید کرونایی در کشور ۳ نفر فوت شدند

شناسایی ۱۰۰ بیمار جدید کرونایی در کشور ۳ نفر فوت شدند
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

شناسایی ۱۲۳ بیمار جدید کرونایی در کشور

شناسایی ۱۲۳ بیمار جدید کرونایی در کشور
مركز روابط عمومی وزارت بهداشت اعلام كرد؛

تعطیلی مدارس و دانشگاه ها با اوج گیری کرونا کذب است

تعطیلی مدارس و دانشگاه ها با اوج گیری کرونا کذب است
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

شناسایی ۳۵ بیمار کرونایی در کشور

شناسایی ۳۵ بیمار کرونایی در کشور
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

شناسایی ۴۷ بیمار جدید کرونایی

شناسایی ۴۷ بیمار جدید کرونایی
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

تداوم روزهای بدون مرگ های کرونایی در ایران

تداوم روزهای بدون مرگ های کرونایی در ایران
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

58 میلیون و 546 هزار ایرانی 2 دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند

58 میلیون و 546 هزار ایرانی 2 دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

۲۸۸۴ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۲۸۸۴ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

۴۴۰۳ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۴۴۰۳ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

شناسایی ۵۷ بیمار جدید کرونا در کشور

شناسایی ۵۷ بیمار جدید کرونا در کشور
براساس گزارش وزارت بهداشت؛

۵۸۴۳ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۵۸۴۳ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
وزارت بهداشت اعلام كرد؛

شناسایی ۲۲۲ بیمار جدید کرونایی

شناسایی ۲۲۲ بیمار جدید کرونایی
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

۷۶۹۱ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۷۶۹۱ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

۵۸ میلیون و ۵۰۹ هزار نفر در کشور ۲ دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند

۵۸ میلیون و ۵۰۹ هزار نفر در کشور ۲ دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند
آرایش عروس

aroosmakeup.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آرایش عروس محفوظ است

آرایش عروس

آرایشگاه عروس