یك ویروس شناس عنوان كرد؛

وجود دو نوع ویروس كرونا منتفی است

وجود دو نوع ویروس كرونا منتفی است به گزارش آرایش عروس یك ویروس شناس و استاد دانشگاه، وجود دو نوع ویروس كرونا را رد كرد و اظهار داشت: هنوز چنین چیزی از لحاظ علمی تایید نشده است.


به گزارش آرایش عروس به نقل از مهر، مریم واعظ جلالی، با اشاره به آنچه در مورد وجود دو سویه خفیف و قوی در كووید ۱۹ گفته می شود، اشاره كرد: برخی افراد با برداشت اشتباهی كه از یك مقاله چینی در مورد كووید ۱۹ داشته اند این باور را در میان عموم اشاعه داده اند كه این ویروس دو سویه متفاوت دارد كه یك سویه آن سبب یك بیماری خفیف و یك سویه آن سبب نوع حاد بیماری می شود، در صورتیكه چنین چیزی از نظر علمی تأیید نشده و ممكنست انتشار غلط آن در میان مردم جامعه سبب حساسیت زدایی نسبت به مراقبت های بهداشتی شود. وی با تاكید بر اینكه افراد نباید خارج از حیطه تخصصی خود اظهار نظر كنند تصریح كرد: این اظهار نظرها تبدیل به شایعه شده و این شایعات به تدریج برای جامعه یك حقیقت علمی می شوند و آن زمان دیگر نمی توان آنها را كنترل كرد. واعظ جلالی توضیح داد: برخی فكر می كنند تنها كسانی به سبب بیماری كرونای جدید در بیمارستان ها بستری می شوند كه نوع حاد ویروس را گرفته اند و خطری باقی مردم را تهدید نمی كند در صورتیكه منبع این اخبار به مطالعه ای در چین بر می گردد كه در آن محققان ۱۰۳ ویروس كووید ۱۹ را از نظر ژنتیكی بررسی و در آن چند جهش را مشخص و بر طبق این جهش ها ویروس را به دو دسته تقسیم كرده اند. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، افزود: در این مطالعه قید شده است كه ۷۰ درصد ویروس هایی كه بررسی نموده اند سویه ال دارد، یعنی از آن نوعی است كه می تواند از انسانی به انسان دیگر منتقل شود و ۳۰ درصد سویه اس دارد و از آن نوعی است كه مستقیماً از منشأ حیوانی وارد بدن انسان شده است. وی ادامه داد: در این مطالعه خطای علمی رخ داده است چونكه به رغم اینكه به صورت انتخابی ۷۰ درصد ویروس های بررسی شده از نوع ال بوده است، این طور نتیجه گیری كرده اند كه نوع ال كه نوع خفیف تر است در حال شیوع و گسترش است و به همین خاطر نباید در مورد این بیماری زیاد نگران بود. واعظ جلالی اشاره كرد: محققانی از انگلستان از سایت ژورنالی كه این مقاله را منتشر نموده درخواست كرده اند كه این مقاله را از دسترس خارج كند چونكه اشتباه بسیار فاحشی در آن رخ داده است. وی توضیح داد: ویروس هایی كه ماده ژنتیكی آنها شبیه به كرونا است، توانمندی تغییر دارند چونكه می خواهند مانند تمام موجودات زنده در طبیعت پایدار بمانند و باید برای این پایداری خویش را مطابق با طبیعت تغییر دهند. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی اضافه كرد: زمانی كه زندگی میزبان ویروس كووید ۱۹ یعنی خفاش تهدید شد، این ویروس مجبور شد برای ادامه بقای خود آنقدر تغییر كند تا میزبان جدیدی مانند انسان را برای ادامه حیات خود انتخاب نماید. واعظ جلالی با اشاره به تغییرات ویروس ها اظهار نمود: تغییرات ویروس ها به دو دسته تقسیم می شود، این تغییرات یا به نفع ویروس و یا به ضرر آن است، ویروس نمی تواند تصمیم بگیرد كه دقیقاً یك جایگاه خاص را در خود تغییر دهد، بنابر این باید اول این تغییر را در خود ایجاد كند تا نتیجه بگیرد این تغییر چه دستاوردی دارد. وی با اعلان اینكه در این تغییرات یك مكانیسم انتخابی رخ می دهد، توضیح داد: یعنی ویروس هایی كه تغییرات بهتری انجام داده اند سال ها در طبیعت باقی می مانند و ویروس هایی كه تغییرات بدی كرده اند ممكنست نابود شوند. این ویروس شناس با اعلان اینكه از تغییرات ویروس ها برای تولید واكسن هم استفاده می شود، اظهار داشت: برای مثال واكسن سرخجه و سرخك ویروسی است كه تغییرات آنرا ضعیف كرده است. وی ادامه داد: دسته بندی این تغییرات بر مبنای یك مطالعه كوچك ۱۰۳ موردی و پیش بینی الگوی آن مكانیسم درستی نیست چونكه هم اكنون با اطلاعات موجود چنین پیش بینی امكان پذیر نیست. واعظ جلالی اشاره كرد: دسته بندی ویروس كووید ۱۹ به دو سویه اس و ال یعنی خفیف و ضعیف یك شایعه بی اساس است و محققان اعتقاد دارند كه ممكنست هم اكنون مقالاتی منتشر شود كه به خاطر اضطرار در شرایط فعلی بدون پیمودن مراحل داوری و اعتبار سنجی وارد فضای علمی شود. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، اشاره كرد: اظهار نظرهایی كه در مورد شیوع بیشتر نوع خفیف كووید ۱۹ انجام می شود از نظر مجامع علمی قابل قبول نیست. وی اشاره كرد: در این مقاله چینی وضعیت بالینی بیمارانی كه ویروس آنها مورد مطالعه قرار گرفته، بررسی نشده و معین نمی باشد كه آیا فردی كه گرفتار سویه خفیف این ویروس شده گرفتار علایم و بیماری خفیفی هم شده است یا خیر. این ویروس شناس اضافه كرد: ویروس تصادفاً گرفتار جهش می شود و این جهش ها در طبیعت انتخاب می شوند و بر مبنای الگوهای بیماری های ویروسی دیگر كه همه گیر شده اند، انتظار داریم كه ویروس در بدن افراد مختلف تغییر كند. واعظ جلالی افزود: ویروس قصد ندارد تمام میزبان های خویش را از بین ببرد چونكه در این صورت در نهایت خودش هم از بین می رود و ما بر مبنای هوشمندی كه از ویروس ها سراغ داریم پیش بینی می نماییم ویروس آنقدر تغییر می كند تا در نهایت بتواند به یك هم زیستی مسالمت آمیز برسد. وی افزود: این اتفاق زمانی رخ می دهد كه سابقه برخورد با این ویروس در جامعه ایجاد می شود و پاسخ ایمنی در بدن افراد به وجود می آید و تعداد افرادی كه در جامعه با ویروس برخورد می كنند زیاد شده و در آن زمان همه گیری خاموش می شود. وی با اشاره به تجربه شیوع سارس در سال ۲۰۰۳ اظهار داشت: برای مثال سارس همچنان وجود دارد اما دیگر نمی تواند همه گیری ایجاد كند و گزارشی از شیوع جدی آن دیده نمی گردد. این متخصص ویروس شناسی با اعلان اینكه هم اكنون ده ها كشور در جهان به این ویروس آلوده شده اند، اظهار داشت: حالا در اوج این اپیدمی هستیم و انتظار داریم كه این ویروس آنقدر تغییر پیدا كند كه در نهایت نه شدت همه گیری اولیه را داشته باشد و نه از بین برود. واعظ جلالی با اعلان اینكه در سال های آینده هم بروز بیماری كووید ۱۹ دور از انتظار نیست، اضافه كرد: اما در آن زمان بیماری كووید ۱۹ با بیماری فعلی تفاوت خواهد داشت و محققان بر مبنای اپیدمیولوژی ملكولی ویروس باید بررسی نمایند كه تكامل ویروس چگونه خواهد بود. وی اشاره كرد: نمی توان بر مبنای رفتار فعلی ویروس انتظار داشت كه خود به خود حذف شود، در مقاله چینی مذكور، پیش بینی شده كه ویروس خود به خود حذف می شود در صورتیكه این طور نیست و ویروس برای پایداری خویش را تغییر می دهد. این ویروس شناس با اعلان اینكه با مداخلات انسانی مانند تولید واكسن می توان ویروس را حذف نمود، توضیح داد: برای مثال ویروس آبله به صورت كلی ریشه كن شده اما این اتفاق با واكسن رخ داده است. وی ادامه داد: خانواده كرونا ویروس ها شامل گروهی از ویروس ها می شوند كه توانایی ایجاد بیماری را در انسان ها و حیوان ها دارند و عامل برخی از سرماخوردگی های هرساله ما هم برخی از همین كرونا ویروس ها هستند. وی با اعلان اینكه كرونا ویروس ها می توانند دسته های مختلفی از جانوران همچون انسان ها را در طبیعت آلوده كنند، افزود: گروه های مختلفی از جانوران وحشی و اهلی در معرض آلودگی با كرونا ویروس ها قرار دارند. این ویروس شناس با اعلان اینكه كرونا ویروس جدید كه اول بعنوان كرونا ویروس ووهان شناخته شد، بعد كووید ۲۰۱۹ نامیده شد، اظهار داشت: این ویروس هفتمین عضو از اعضای خانواده كروناست كه می تواند انسان را آلوده كند. واعظ جلالی اضافه كرد: در خانواده كرونا ویروس هایی مانند ویروس ۲۲۹E و یا OC۴۳ بعنوان ویروس های ایجاد كننده سرماخوردگی شناخته شدند و به تدریج با ورود ویروسی مانند سارس كه عامل بیماری حاد دستگاه تنفسی است و ویروس مرس كه بعنوان عامل بیماری حاد دستگاه تنفسی در خاور میانه شناخته شده، تعداد ویروس هایی از این خانواده كه می توانستند انسان را آلوده كنند زیاد شد و هم اكنون كووید ۲۰۱۹ بعنوان ویروسی كه توانایی انتقال انسان به انسان را پیدا كرده وارد جامعه بشری شده است و توانسته آلودگی فراگیری را ایجاد كند. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی افزود: خانواده كرونا ویروس ها، ویروس هایی را در برمی گیرند كه در زیر میكروسكوپ الكترونی در اطرافشان تاج هایی دیده می شود و ترجمه لغوی این تاج ها كرونا نامیده می شود. وی با اعلان اینكه سایز این ویروس ها بزرگ است، توضیح داد: این ویروس ها علاوه بر سایز بزرگ، ظرفیت ژنتیكی بالایی دارند و امیدهای زیادی وجود دارد كه بتوانیم در كرونا ویروس ها دست ورزی های ژنتیكی انجام دهیم تا بتوانیم از آنها برای درمان بعنوان حامل های دارو استفاده نمائیم. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی اضافه كرد: در ویروس شناسی برای قرار دادن ویروس ها در یك خانواده معیارهایی مانند نوع بیماری های ایجاد شده، راه انتقال، شكل ویروس و شباهت در پاسخ ایمنی وجود دارد و یكی از طریق های بسیار مناسب برای قرار دادن ویروس ها در یك خانواده تقسیم بندی بر مبنای ژنتیك است و ویروس هایی كه از نظر ژنتیكی تا حد مشخصی به یكدیگر شباهت دارند در یك خانواده قرار می گیرند. واعظ درباره اینكه كووید ۱۹ با كدام یك از ویروس ها مشترك است، توضیح داد: در این خانواده ویروسی مانند سارس وجود دارد كه توانسته عامل عفونت حاد دستگاه تنفسی باشد و در افراد با سن بالا ریسك مرگ ۵۰ درصدی را به وجود آورده است، بنا بر این كووید ۱۹ از نظر علایم بیشترین شباهت را با سارس داشته است. این ویروس شناس با اشاره به وجود آمادگی ذهنی برای رویارویی با كووید ۱۹ به دنبال شیوع سارس و مرس در سال های گذشته، اشاره كرد: مقایسه این ویروس كرونای جدید با سارس نشان میدهد كه این دو ویروس حدوداً ۸۰ درصد به یكدیگر شباهت دارند و شباهت اینها با ویروس هایی كه از حیوانات جدا می شوند هم بسیار زیاد است، یعنی این ویروس جدید از نظر ژنتیكی هم به سارس شباهت دارد و هم به ویروسی كه از خفاش جدا شده است. وی درباره مخزن و میزبان این ویروس توضیح داد: این ویروس در آغاز در استان ووهان چین و بازار ماهی فروش ها گزارش شد و در این بازار افرادی تردد می كردند كه مبتلا به ذات الریه شده و هیچ علت مشخصی برای ذات الریه آنها به دست نیامده بود و خصوصیت مشترك تمام این افراد از نظر مدل زندگی، تردد در آن بازار بود. وی افزود: بنظر می رسد كه این ویروس نخستین بار توانسته است با جهش ژنتیكی از میزبانی كه در طبیعت داشته و احتمالاً این میزبان خفاش و یا مورچه خوار فلس دار بوده است، در بدن انسان تكثیر پیدا كند و آلودگی ایجاد كند. این ویروس شناس با اعلان اینكه این ویروس علاوه بر ورود به بدن انسان، توانسته در بدن انسان ها زندگی و عفونت ایجاد كند، درباره ساختار این ویروس از نظر ماندگاری در محیط توضیح داد: تا كنون تحقیقات خیلی كمی در مورد كووید ۱۹ انجام شده است اما سابقه تحقیقات روی سارس و مرس وجود دارد بنابر این پاسخ به این پرسش در خصوص مطالعاتی است كه روی پایداری ویروس سارس و مرس بر روی سطوح مختلف انجام شده است. وی با اعلان اینكه ویروس ها خارج از سلول زنده توانایی تكثیر ندارند و تنها هنری كه برای پایداری می توانند از خود نشان دهند حفظ شكل و قیافه اصلی آنها است، افزود: علت توانمندی ویروس برای باقی ماندن بر سطوح این است كه ویروس در سطح خود مولكول هایی مانند یك كلید دارد و بر سطح سلول های بدن ما كه مقرر است ویروس در آنها تكثیر پیدا كند مولكول هایی شبیه به كلید وجود دارد و اگر اتصال قفل و كلید اتفاق بیفتد ویروس می تواند در سلول تكثیر پیدا كند و رطوبت و سرما سبب می شود كه ویروس شكل اصلی خویش را در محیط حفظ كند. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی، اضافه كرد: در گرما شكل این كلید عوض می شود و اگر مدت زیادی خارج از سلول باقی بماند به سبب تغییر شكل توانایی حیات در سلول زنده را از دست می دهد و ویروس ها نمی توانند همیشه پایدار باقی بمانند و برای پایداری احتیاج دارند كه در محیط مناسب قرار بگیرند چونكه در غیر این صورت پس از مدتی غیرفعال می شوند. واعظ جلالی با اعلان اینكه برای غیرفعال كردن ویروس نباید به دنبال روش خاصی گشت، اظهار داشت: می توان با پختن یك ماده غذایی آلوده و یا جوشاندن آب آلوده به ویروس، ویروس را غیرفعال كرد چونكه پروتئین سطح ویروس غیرفعال شده و كلید خویش را از دست می دهد. این ویروس شناس افزود: پایداری ویروس ها بر روی سطوح از چند ساعت تا چند روز است و بر مبنای خصوصیت های غشایی خود میزان پایداری آنها متفاوت می باشد. وی با اعلان اینكه ویروس هایی كه پوشش دارند همچون هپاتیت نوع بی، سی، اچ آی وی، كرونا ویروس و عامل تبخال، نسبت به شرایط محیطی حساس تراند، اضافه كرد: از آنجایی كه پوشش این ویروس ها از نوع چربی است حلال چربی می تواند آنها را غیرفعال نماید و استفاده از حلال های چربی مانند صابون می تواند كلید را از ویروس بگیرد. واعظ جلالی افزود: تحقیقات نشان داده این ویروس ها به سبب پوشش در محیط پایداری ندارند و این نوع ویروس های پوشش دار تنها از چند ساعت تا پنج روز می توانند شكل اصلی خویش را در محیط حفظ كنند. وی ادامه داد: تحقیقات در مورد پایداری ویروس ها بر روی سطوح مختلف نشان داده است كه كرونا ویروس ها بر روی كاغذ حدود چهار ساعت زنده می ماند چونكه كاغذ رطوبت را می گیرد و ویروس را غیر فعال می كند. واعظ جلالی با اعلان اینكه این نوع ویروس بر روی دستكش جراحی هم پس از چند ساعت غیر فعال می شود تصریح كرد: اما ویروس كرونا بر روی سطح فلز پایداری بیشتری دارد. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با اعلان اینكه فلزاتی مانند نقره تنها در صورتی می توانند ویروس را جذب كنند كه فعال باشند تا یون های آنان ویروس را جذب نماید، اشاره كرد: نقره ای كه در ساختار ظرف و سطوح استفاده شده است چنین خاصیتی ندارد و تنها نقره ای چنین خاصیتی دارد كه در محیط آزمایشگاهی با آن كار انجام می شود. وی با اعلان اینكه ویروس بر روی سطح فلزی می تواند تا پنج روز زنده بماند اظهار داشت: تحقیقات خیلی زیادی در مورد پایداری ویروس كرونا بر روی پارچه انجام نشده است اما بر روی پلاستیك می تواند تا چند روز باقی بماند و بنابر این لازم است برای جلوگیری از ابتلاء به ویروس در مورد پارچه هم احتیاط شود. عضو هیئت علمی دانشگاه وجود ویروس های نوپدید را یكی از معضلات قرن فعلی عنوان نمود و اظهار داشت: با توجه به این كه ۷۰ درصد ویروس های نوپدید منشأ حیوانی دارند، باید به این مساله دقت كنیم كه اهمیت به طبیعت بسیار لازم است و مساله محیط زیست نباید یك مبحث حاشیه ای در نظر گرفته شود. این ویروس شناس اشاره كرد: یكی از مسائل مهم در مورد ویروس های نوپدید تغییر سبك زندگی انسان ها است چونكه انسان ها هر روز بیشتر از روز قبل در طبیعت دخالت كرده اند و اكوسیستم های طبیعت را به خاطر منافع دستكاری كرده و سطح تماس خویش را با آنها افزایش داده اند در نتیجه ویروس ها كه موجودات هوشمندی هستند تغییر كرده و توانسته اند میزبان های جدیدی برای خود پیدا كنند. وی افزود: زمانی كه میزبان های جانوری از ویروس ها گرفته شوند ویروس ها مجبور اند برای پایداری در محیط خویش را تغییر دهند. این ویروس شناس با اعلان اینكه بعضی از این تغییرات به ضرر ویروس و بعضی از آنها به نفع ویروس می باشد تصریح كرد: به همین خاطر این ویروس كرونای جدید با جهش توانسته از خفاش و یا مورچه خوار به انسان برسد. وی درباره درگیری حیوانات اهلی با كووید ۱۹ توضیح داد: در مورد حیوانات خانگی باید آسوده خاطر بود چونكه حیوانات خانگی معاینه پزشكی می شوند و وارد طبیعت نمی شوند اما از آنجایی كه كرونا ویروس ها می توانند حیواناتی مانند اسب را هم آلوده كنند بنابر این بهتر است كه منتظر تحقیقات بیشتر بر روی این مساله بمانیم. وی با اعلان اینكه احتمال آلودگی حیوان خانگی مانند گربه به كووید ۱۹ خیلی ضعیف است، اظهار داشت: نباید نگران آلودگی گربه به این ویروس باشیم چونكه آلودگی به این ویروس مشروط بر آن است كه كویید ۱۹ در مدت زمان كوتاهی آنقدر تغییر كند كه بتواند میزبان خویش را تغییر داده و آنرا آلوده كند كه این مساله این تغییر نیازمند سال ها زمان است. واعظ جلالی با اشاره به برخی مقالات علمی كه در سال ۲۰۱۳ در مورد كرونا ویروس ها انتشار یافته است توضیح داد: در این مقالات اشاره شده است كه ویروسی مشابه كووید ۱۹ از خفاش جدا شده است و باتوجه به خصوصیات ژنتیكی كه دارد توانایی انتقال به انسان ها را هم دارد. وی اشاره كرد: این مساله موید آن است كه نباید نسبت به طبیعت بی تفاوت بود چونكه زندگی همه انسان ها وابسته به یكدیگر است و هم اكنون به خاطر حجم بی شمار سفرهایی كه روی كره زمین انجام می شود اندازه زمین كوچك شده و به همین خاطر می توان در مدت كوتاهی ویروس ها را بر روی كره زمین جا به جا كرد. وی با اخطار نسبت به احتمال جابه جایی ویروس هایی كه در بدن بندپایان وجود دارد و می توانند با بارهایی كه در سفرها جابه جا می شود از محیطی به محیط دیگر انتقال یابند، اظهار داشت: باتوجه به اتفاقاتی كه در دوره كنونی رخ می دهد با ویروس های نوپدید زیادی رو به رو خواهیم شد. این ویروس شناس اضافه كرد: از سال ۲۰۰۹ تا كنون سازمان بهداشت جهانی شش بار نسبت به بیماری های ویروسی و نوپدید اخطار داده است و اپیدمی بیماری هایی مانند ابولا، سارس و كووید ۱۹ نشانگر حائز اهمیت بودن توجه به بیماری های ویروسی است. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی با تاكید بر لزوم توجه بیشتر به مبحث ویروس شناسی و تحقیقات دراین زمینه، تصریح كرد: با توجه به این كه از سال ۲۰۰۹ تا كنون شش تذكر سازمان جهانی بهداشت در مورد بیماری های ویروسی بوده است، اگر مراكز تحقیقاتی بیشتری با تجهیزات كافی در حوزه ویروس شناسی فعالیت كرده، همكاری متخصصان این حوزه در كشور با سازمان جهانی بهداشت توسعه یافته و باتوجه به توان محققان و دانشگاهیان امكانات لازم برای تشخیص ویروس های نوپدید فراهم گردد، می توان با آمادگی بیشتری در مقابل این بیماری ها اقدام نمود.

1399/01/14
00:08:56
5.0 / 5
3145
تگهای خبر: بدن , بهداشت , بیمار , بیماری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۳
آرایش عروس
aroosmakeup.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آرایش عروس محفوظ است

آرایش عروس

آرایشگاه عروس