معاون وزیر بهداشت مطرح كرد؛

سهم ۴۵ درصدی منابع مالی حوزه سلامت از درآمدهای اختصاصی

سهم ۴۵ درصدی منابع مالی حوزه سلامت از درآمدهای اختصاصی آرایش عروس: معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، اظهار داشت: برای ایجاد هماهنگی، تمركز در تصمیم گیری و نظارت مستمر و موثر بر اقدامات، قرارگاه مدیریت جهادی مقابله با تحریم ها تدوین می شود.


به گزارش آرایش عروس به نقل از مهر، سید كامل تقوی نژاد، در سی و نهمین همایش معاونین توسعه مدیریت منابع دانشگاه های علوم پزشكی كشور كه در سالن دارالفنون دانشگاه علوم پزشكی تهران برگزار شد، گفت: معتقدم شیوه مدیریتی در شرایط حساس كنونی كشور، باید تعاملی باشد و هر تصمیمی كه در معاونت توسعه وزارت بهداشت گرفته می شود، با همكاری و همفكری كارشناسی در سطح وزارت بهداشت و دانشگاه ها به اجرا در آید. وی با اشاره به ادغام دو معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت اضافه كرد: این ادغام در وزارت بهداشت انجام شده و در آینده نزدیك نیز در ساختار دانشگاه ها صورت می گیرد و با این اقدام نقش معاونت توسعه در برنامه ریزی دانشگاه ها بیشتر می شود. تقوی نژاد در ادامه مهم ترین نكته در این امر را جلب مشاركت و همكاری حوزه های تخصصی دانشگاه ها در امر برنامه ریزی و پایش عملكرد برنامه های عملیاتی، تقویت كارشناسی بخش برنامه ریزی و غنا بخشیدن به محتوای آموزشی دانشگاه ها عنوان نمود. معاون وزیر بهداشت با اشاره به عملكرد ستاد كشوری تحول سلامت اظهار داشت: وزارت بهداشت در این زمینه پیشرفت های خوبی در بخش های مختلف سلامت داشته كه باید از تجربیات مفید آن استفاده و ضعف ها و كاستی های آنرا با همفكری برطرف نماییم. وی، توجه جدی به اهمیت نتایج تحریم و انسجام تمامی فعالیت های مقابله با آنرا در نظام سلامت خواهان شد و گفت: برای ایجاد هماهنگی، تمركز در تصمیم گیری و تسریع در عملیات اجرایی و نیز نظارت مستمر و موثر بر اقدامات، نحوه مدیریت ستاد تحول سلامت دانشگاه های علوم پزشكی كشور، با الگوی قرارگاهی و مدیریت جهادی مقابله با تحریم ها تدوین می شود. معاون وزیر بهداشت، به مقایسه بودجه دانشگاه ها در سال ۹۷ و ۹۸ پرداخت و اضافه كرد: مقایسه بودجه دانشگاه ها با بودجه كل كشور، مقایسه درستی نیست، چون بودجه كل كشور با اقداماتی كه دانشگاه ها انجام می دهند تفاوت ماهوی دارد و باید این مقایسه با بودجه عمومی كل كشور صورت گیرد. وی، سهم بودجه وزارت بهداشت از بودجه عمومی كل كشور را معادل ۸ درصد اعلام نمود و افزود: اعتبارات حوزه سلامت ۷۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است و این اعتبارات نسبت به سال قبل ۱۶ درصد رشد دارد كه معادل متوسط رشد بودجه عمومی كشور است. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، اشاره كرد: از مجموع منابع مالی حوزه سلامت ۴۵ درصد آن از محل درآمدهای اختصاصی تامین می شود. بدین سبب رصد و پیگیری این درآمدها، از اهمیت و جایگاه ویژه ای در تامین مالی حوزه سلامت برخوردار خواهد بود. تقوی نژاد با اشاره به مطالبه دانشگاه ها از بیمه تامین اجتماعی اظهار داشت: مشكل اصلی در میزان مطالبات از سازمان های بیمه گر مربوط به سازمان تامین اجتماعی است، بطوریكه این سازمان علاوه بر مطالبات سال ۱۳۹۷، تابحال مطالبات مربوط به بهمن و اسفند سال ۱۳۹۶ را نیز پرداخت نكرده است. وی ادامه داد: بر طبق ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند ۶۰ درصد صورتحساب های ارسالی از طرف بیمارستان طرف قرارداد را پیش از رسیدگی ظرف مدت دو هفته بعنوان علی الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراكز بهداشتی درمانی را تا ۳ ماه بعد از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق پرداخت كند. تقوی نژاد، با اشاره به اینكه در این ماده عنوان شده است در صورت عدم اجرا، سازمان های بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان آن، معادل نرخ اوراق مشاركت هستند، افزود: بر طبق محاسبه "سامانه سجاد"، با عنایت به تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات از طرف سازمان تامین اجتماعی، در صورت تحقق ماده فوق، این سازمان باید مبلغی معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال بابت تاخیر پرداخت اسناد سال ۹۶ و ۹۷ به نظام سلامت پرداخت كند. وی عنوان كرد: با عنایت به كوتاهی سازمان تامین اجتماعی در پرداخت بموقع مطالبات دانشگاه ها كه امكان دارد آزار های جبران ناپذیری به حوزه سلامت وارد كند و اجرا نشدن مفاد توافق منعقد شده با وزارت بهداشت و همین طور عملیاتی نكردن قول های مكرر این سازمان، نظر به پیگیری های مداوم وزیر بهداشت و دستور صریح رئیس جمهور در خصوص تامین منابع لازم برای پرداخت بدهی های سازمان مذكور به دانشگاه ها، در آینده نزدیك شاهد اتفاقات خوبی با همكاری مشترك وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برای عملیاتی كردن دستورهای رئیس جمهور خواهیم بود. معاون وزیر بهداشت در ادامه لزوم پویایی بیشتر در نظام داخلی هیات امنا را خواهان شد و اضافه كرد: با گذشت بیشتر از ۱۵ سال از آخرین بخشنامه تدوین شده، متن جدید با همكاری دانشگاه ها و صاحبنظران تهیه شده است. تقوی نژاد با تاكید بر تشكیل منظم كمیسیون دائمی هیات های امنای دانشگاه های علوم پزشكی كشور اظهار داشت: فعالیت تخصصی كمیسیون های دائمی موجب افزایش سرعت تصمیم گیری و كاهش اتلاف وقت طرح سوژه ها در جلسات هیات امنا می شود. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، در ادامه به سیاست ها و برنامه های وزارت بهداشت در حوزه عمرانی اشاره نمود و اضافه كرد: تكمیل پروژه های نیمه تمام، تكمیل شبكه بهداشت، سامانه برنامه ریزی و كنترل پروژه آنلاین، مشاركت با بخش خصوصی و جذب منابع خیّرین و استفاده بیشتر از تسهیلات بانكی از موارد مورد نظر این معاونت در حوزه عمرانی است.

تقوی نژاد در زمینه تكمیل پروژه های نیمه تمام نیز اظهار داشت: الان ۲۳۷ پروژه بیمارستانی راه اندازی، جایگزین، توسعه و تكمیل با ظرفیت ۴۳ هزار تخت در حال ساخت است، بدین سبب حجم پروژه های در دست اجرا بالا بوده و انتظار دارم دانشگاه ها از شروع پروژه جدید اجتناب كنند.

وی افزود: به غیر از بیمارستان های در دست ساخت، ۳ هزار و ۹۶۰ پروژه بهداشتی، آموزشی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی نیز در حوزه عمرانی وزارت بهداشت فعال می باشند كه اعتبار مورد نیاز برای تكمیل مجموع پروژه های در دست ساخت، ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت بر نگهداشت منابع فیزیكی اصرار كرد و اظهار داشت: به سبب اهمیت حفظ و نگهداشت زیرساخت های به وجود آمده و به منظور افزایش بهره وری، اقدام های پیشگیرانه نگهداری و تعمیرات در تمامی بیمارستان ها و مراكز موجود افتتاح شده، تحت پوشش قرار گرفته است.

وی گفت: رشد ۳۰ درصدی شاخص كیفیت بهره برداری از منابع و فضاهای فیزیكی، رشد ۱۱ درصدی شاخص بهره وری و افزایش ۷ درصدی شاخص در دسترس بودن منابع فیزیكی نسبت به سال قبل دستاوردهای نگهداشت منابع فیزیكی بوده است. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت همین طور به برنامه ها و اولویت های مورد نظر در حوزه منابع نسانی وزارت بهداشت پرداخت و اظهار داشت: مكانیزه كردن فرآیندهای مختلف همچون پروسه ثبت نام جهت دریافت تمام گواهی ها (معرفی نامه و اختتام طرح، معافیت و عدم تشكیل پرونده های فیزیكی)، راه اندازی كارتابل و امضای الكترونیكی گواهی های طرح قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان، جلوگیری از جعل گواهی های ارائه شده به مراجع ذیربط بوسیله اعمال باركد و كد اصالت در تمام گواهی ها، پروسه درخواست های نیرو از طرف دانشگاه ها
از اولویت های مورد تاكید است. تقوی نژاد، نیاز به نیروی استخدامی وزارت بهداشت را بالغ بر ۳۰ هزار نفر عنوان و اشاره كرد: از این تعداد ۱۰ هزار نیرو بزودی در چارچوب آگهی استخدام جذب می شوند و برنامه ریزی لازم برای جذب ۱۰ هزار نیرو انسانی دیگر در چارچوب پیمانی نیز در دست اقدام است و پس از برگزاری آزمون اشاره شده، اطلاع رسانی لازم انجام می شود. او همینطور اظهار داشت: در راه تعالی منابع انسانی و با عنایت به تغییر و تحولات درونی و بیرونی محیط كار و ضرورت انعطاف پذیری و هماهنگی مدیران این عرصه با شرایط جدید و به منظور توسعه، ارتقا و بروز رسانی مهارت ها و توانمندسازی مدیران منابع انسانی بخش سلامت، پروژه ملی توانمندسازی مدیران منابع انسانی دانشگاه ها عملیاتی می شود. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، بازبینی ضوابط انتخاب مدیران، بازبینی مشاغل عمومی و راه اندازی مشاغل سلامت را از برنامه های تحول اداری وزارت بهداشت عنوان نمود و اظهار داشت: مركز توسعه مدیریت و تحول اداری در امتداد ماموریت های خود، توسعه تكنولوژی های جدید مدیریتی، تحول در نظام اداری و آموزش مدیران حوزه سلامت را سرلوحه كار خود قرار داده است. تقوی نژاد از معاونین توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشكی خواست تا مسائل مربوط رفاه كاركنان را در اولویت قرار دهند و افزود: پرداخت بموقع مطالبات پزشكان، پرستاران و كادر درمانی و بهداشتی باید مورد توجه ویژه معاونین توسعه قرار گیرد و در این راستا برنامه ریزی كرده و دقت لازم را داشته باشند. او در آخر اشاره كرد: دستورالعمل جامع خدمات رفاهی و ورزشی كاركنان دانشگاه ها تدوین شده و در كنار آن طرح پایش سلامت كاركنان دانشگاه و دانشكده های علوم پزشكی كشور نیز بزودی شروع می شود.


منبع:

1398/04/02
13:43:06
5.0 / 5
4459
تگهای خبر: بهداشت , بیمار , بیمه , بینی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۴
آرایش عروس
aroosmakeup.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آرایش عروس محفوظ است

آرایش عروس

آرایشگاه عروس