سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری:

بیش از ۲۰ درصد خانوارهای ایرانی تركیب غذایی نامناسب دارند

بیش از ۲۰ درصد خانوارهای ایرانی تركیب غذایی نامناسب دارند آرایش عروس: سخنگوی وزارت بهداشت اظهار داشت: بیشتر از ۲۰ درصد از خانوارهای ایرانی، غذای كمتری استفاده می نمایند و كالری كمتری دریافت می كنند و یا تركیب غذایی آنها نامناسب است.


به گزارش آرایش عروس به نقل از مهر، دكتر ایرج حریرچی در نشست خبری اظهار داشت: مهمترین هدف نظام سلامت، افزایش امید به زندگی و امید به زندگی سالم می باشد. امید به زندگی در بدو تولد یعنی میانگین سالهایی كه انتظار می رود یك نوزاد زنده بماند. امید به زندگی در سالهای پیش از انقلاب ۵۴ سال بوده و حتی در دهه ۴۰ شمسی بین ۴۵ تا ۵۰ سال بوده است اما هم اكنون امید به زندگی در زنان ایرانی ۷۸. ۴ سال و در مردان ایرانی به ۷۳. ۸ سال افزایش یافته است. وی اضافه كرد: افزایش ۲۵ سال امید به زندگی در خلال بیش از چهار دهه، پیشرفت بسیار چشمگیر و شاخص خیره كننده ای است كه ناشی از بهبود زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی و هم اقدامات حوزه سلامت در چند دهه گذشته بوده است. حریرچی خاطرنشان كرد: قابل توجه این است كه شاخص امید به زندگی سالم ایرانی ها یعنی امید به زندگی با سلامت خوب حدود ۶۵ سال است و این بدین مفهوم است كه ما انسان سالم كه محور توسعه و پیشرفت كشور است در بازه زمانی طولانی تری به صورت مولد و كارآ در دسترس داریم. البته این سن امید به زندگی سالم در تصمیمات كشوری بر سن بازنشستگی و فراغت از كار هم تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. به قول وی، رتبه ما در امید به زندگی در خلال سالهای دهه های گذشته بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ در مقایسه با دیگر كشورهای جهان بوده است كه هم اكنون به رتبه ۶۳ صعود كرده استحریرچی اظهار داشت: یك هدف بسیار مهم دیگر حوزه سلامت، كاهش مرگ و میر زودرس است تا همین اواخر مرگ پیش از ۵۰ سالگی مرگ زودرس تعریف می شد. تا دهه هفتاد شمسی و پیش از آن بیش از ۸۰ درصد موارد مرگ ایرانی ها در زیر ۷۰ سالگی بود و حدود ۱۰ درصد و حداكثر ۲۰ درصد ایرانی ها تا بالای ۷۰ سال عمر می كردند. وی اضافه كرد: با پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی درمانی اخیر در كشور، هم اكنون نزدیك به ۵۰ درصد ایرانی ها (یعنی ۴۷درصد كل) یا ۵۱ درصد زنان و ۴۳ درصد مردان ایرانی بیش از ۷۰ سال عمر می كنند. البته این شاخص از سوی دیگر هم قابل بررسی است، در سال ۱۳۹۵ از ۳۶۰ هزار مرگ و میر اتفاق افتاده در كشور، ۲۱۹ هزار در مردان و ۱۴۱ هزار در زنان ایرانی رخ داده است كه ۱۹۳ هزار یا ۵۳ درصد كل مرگها پیش از ۷۰ سالگی رخ داده است كه ۱۲۴ هزار مرگ مربوط به مردان و ۶۹ هزار مرگ مربوط به زنان در زیر ۷۰ سالگی بوده است و این بدین مفهوم است كه همه باید تلاش نماییم تا موارد مرگ و میر زودرس پیش از ۷۰ سالگی را كاهش دهیم. سخنگوی وزارت بهداشت تصریح كرد: بیش از ۵۰ درصد از خانوارهای ایرانی، بیشتر از میزان مورد نیاز، غذا مصرف و كالری دریافت می كنند. حدود ۲۰ درصد از خانوارها، مصرف غذا و دریافت انرژی و كالری مناسبی دارند اما بیشتر از ۲۰ درصد از خانوارهای ایرانی، غذای كمتری استفاده و كالری كمتری دریافت می كنند و یا تركیب غذایی آنها نامناسب است. ۳۰ درصد تماسها با اورژانس استان تهران مزاحمت تلفنی استحریرچی ادامه داد: روزانه حدود ۱۰ هزار تماس تلفنی با اورژانس استان تهران برقرار می گردد كه حدود ۳۰ درصد از آنها مزاحم تلفنی هستند و متاسفانه یك درصد از این تماس ها اطلاعات و آدرس غلط می دهد و وقت پرسنل اورژانس را می گیرند كه سبب می گردد افراد نیازمند از خدمات بازبمانند. البته ما آنها را با استفاده از مراجع قضایی پیگیری می نماییم اما راه اصلی پیشگیری از چنین مواردی ارتقای فرهنگ عمومی با استفاده از رسانه ها در این زمینه است. وی اظهار داشت: یكی از سوالات مهم در حوزه سلامت این است كه ما به چه نسبتی از درآمد ناخالص ملی مان هزینه می نماییم و این هزینه ها صرف كدام بیماری ها با كدام اولویت بندی می شوند؟ علم اقتصاد به ما می گوید چگونه منابع محدود را صرف نیازهای نامحدود خود نماییم. ما به جهت اینكه اقدامی را انتخاب نماییم كه تاثیر مثبت در طول زندگی بیمار داشته باشد و یا كیفیت زندگی فرد را بهتر كند به دو شاخصه مهم DALY و QLAY توجه می نماییم. DLAY سال های از دست رفته عمر و سال های به دست آمده عمر را محاسبه می كند، اقدامات درمانی باید باعث افزایش طول عمر و یا باعث افزایش كیفیت عمر فرد شود. اقدام درمانی باید مقرون به صرفه باشدحریرچی اضافه كرد: اقدام درمانی باید مقرون به صرفه باشد و گفته می گردد نیم برابر تا سه برابر سرانه تولید ناخالص ملی هر كشور را می توان برای یك سال عمر با كیفیت هزینه كرد. در سال ۹۰ و ۹۱ درصد كسانی كه به خاطر گران بودن داروی شیمی درمانی نمی توانستند دارو را دریافت كنند كمتر از ۱۰ درصد بود. وی ادامه داد: اقدامات بسیار زیادی در مورد سموم كشاورزی در چند سال اخیر با همكاری وزارت جهاد كشاورزی و وزارت بهداشت انجام شده كه همچون آنها شناسنامه دار شدن سموم و آگاهی بخشی در مورد مصرف آنها بوده است. وزارت بهداشت ابزار قانونی برای جلوگیری از تولید خودرو نداردوی اضافه كرد: وزارت بهداشت در این مساله نقش حمایت طلبی و آگاهی بخشی دارد و كسی از وزارت بهداشت انتظار ندارد در مزارع كودها را بررسی كند. در مورد خودروها هم می توانیم صرفا آگاهی بخشی نماییم كه میزان آلاینده ها تا چه میزان می تواند مضر باشد اما وزارت بهداشت ابزار قانونی برای جلوگیری از تولید خودرو را ندارد. سازمان ها و سمن ها سهم زیادی در این مورد دارند و باید مطالبه عمومی صورت گیرد كه در سیاست گذاری های كلان اثرگذار باشد. تولید سیگار در ایران در طول زمان افزایش داشته استحریرچی ادامه داد: تولید سیگار در ایران در طول زمان افزایش داشته است و ما در مورد دخانیات و آلودگی هوا اقدامات زیادی انجام داده ایم اما كافی نیست. باآنكه این مورد نفع اقتصادی دارد اما نفع اقتصادی آن برای همه جامعه نیست و اشتغال زایی به دنبال ندارد. وی اظهار داشت: مهمترین موضوعی كه بیمه ها در مورد آن تصمیم گیری می كنند راجع به بسته بیمه پایه سلامت است. در چند دهه گذشته بسته بیمه پایه سلامت نسبت به منابعی كه در اختیار بیمه ها و وزارت بهداشت قرار داشت گسترده تر شده است. در چند دهه گذشته معضلی كه همواره با آن روبه رو بودیم تاخیر بیمه ها در پرداخت بود و علت آن این است كه میزان پرداختی هایشان با میزان منابعشان همخوانی نداشته است. وی ادامه داد: پزشكان، بیمارستان ها و مردم می خواهند خدمات بیشتری با قیمت مناسب تحت پوشش قرار بگیرد. طبق قانون و سیاست های كلی سلامت و اسناد بالادستی تعرفه باید واقعی باشدحریرچی در مورد افزایش تعرفه ها در سال آینده اظهار داشت: این مورد در شورای عالی بیمه تصویب شده است؛ طبق قانون و سیاست های كلی سلامت و اسناد بالادستی تعرفه باید واقعی باشد. البته مستلزم این است كه بیمه ها به موقع پرداختی های خویش را واریز نمایند و طبق همان قانون تعرفه تاكید گردیده است كه این اتفاق باید پیش از تصویب بودجه باشد. حریرچی در مورد اینكه درباره محصولات تراریخته در جایی غیر از وزارت بهداشت تصمیم گیری می شود، اظهار داشت: اینكه یك محصول وارد كشور بشود یا نه، با عنایت به نیازها اتفاق می افتد و بعد از صادر شدن اجازه واردات در مورد نوع آن تصمیم گیری می گردد. هم اكنون محصول تراریخته در كشور مجاز هستند كه همچون آن سویا و ذرت است. حریرچی تصریح كرد: یكی از گلایه های ما از سازمان تأمین اجتماعی این است كه نباید میان درمان مستقیم كه خودش عرضه می دهد با درمان غیرمستقیم كه بیمارستان های وزارت بهداشت عرضه می دهند تفاوتی قائل شوند. تفاوت پرداخت در بیمارستانهای تامین اجتماعی و بیمارستانهای وزرات بهداشتوی اضافه كرد: نمی گردد كه پرداخت ها چه اصل حقوق و چه كارانه یك سری از مراكز، به روز باشد و یا نهایتاً ۴۵ روز تأخیر داشته باشد اما در بیمارستان های وزرات بهداشت تأخیر تا ۱۲ ماه طول بكشد. حریرچی تصریح كرد: در پرداخت اضافه كار و كارانه پزشكان، پرستاران و پیراپزشكان بیمارستان های دولتی دچار مشكل و یا تأخیرهای طولانی مدت هستیم اما تأمین اجتماعی در پرداخت به پرسنل درمانی خود تأخیری ندارد در صورتی كه مطالبات پرسنل درمانی دانشگاه های علوم پزشكی، مطالبات خود از تأمین اجتماعی را با ۱۴ ماه تأخیر دریافت می كند كه عادلانه نیست. سخنگوی وزارت بهداشت درمورد وضعیت بهداشت در روستاها اظهار داشت: ما هنوز به وضعیت مطلوبی نرسیده ایم اما اكنون هیچ روستایی نیست كه خانه بهداشت نداشته باشد. وی درمورد كودك دو ساله ای كه در شهرستان سرپل ذهاب فوت كرد اظهار نمود: هر موردی كه در شهرستان سرپل ذهاب به ما رجوع كند، پیگیری می نماییم. در دو ماه اخیر ۵ كودك به ما مراجعه نموده اند كه سه مورد از آنها بستری هستند و شرایط مناسبی دارند. این كودك فوت شده در آذرماه برپایه اختلال ژنتیكی مادرزاد فوت كرده است كه رسانه ها و فضای مجازی آن را اشتباه توضیح داده اند. حریرچی ادامه داد: اكنون در شهرستان سرپل ذهاب و روستاهای اطراف آن، پرسنل بیشتری را نسبت به قبل فراهم نموده ایم. زیرا مردم نیاز بیشتری به خدمات بهداشتی درمانی پیدا كرده اند. وی در مورد شرایط بهداشتی مناطق زلزله زده اظهار داشت: ما دو راه داریم كه یكی از آنها مشاركت طلبی از سایر ارگان ها است و راه دوم بررسی آب و غذا است كه اكنون ما این كار را انجام می دهیم و اگر آب و غذا غیربهداشتی باشد از آن جلوگیری می نماییم.

1396/11/09
19:07:11
5.0 / 5
4901
تگهای خبر: بهداشت , بیمه , پزشك , زندگی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۲
آرایش عروس
aroosmakeup.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آرایش عروس محفوظ است

آرایش عروس

آرایشگاه عروس